ประกันสุขภาพ iPride

เบี้ยเริ่มต้น 13,000 บาทต่อปี (สำหรับผู้สมัครอายุ 18-39 ปี ความคุ้มครองแผน 1)

เบี้ยประกันเริ่มต้น13,000฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿

จุดเด่น

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ตรวจพบโรคร้ายแรง รับความคุ้มครอง 2 เท่า
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
พิเศษยิ่งกว่า ให้คุณปรึกษาจิตแพทย์โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยเพิ่ม
รับเงินชดเชยรายได้รายวัน
ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องพกบัตร ใช้สิทธิ์การรักษาง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TPA Care
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง OPD เพิ่มได้
ฟรี! ประกันแพ้วัคซีน COVID-19
ฟรี! บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันโดยเแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการโดย Chiiwii

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 18 – 59 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์)
 2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. ความคุ้มครองการประกันภัยโรคร้ายแรงและความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็ง จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 7. ความคุ้มครองค่าปรึกษาจิตแพทย์และค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 8. ความคุ้มครองค่าปรึกษาจิตแพทย์และค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผ่านทางระบบโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เฉพาะที่ระบุ และ ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ผ่านทางโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เฉพาะที่ระบุ จะให้ความคุ้มครองค่าจัดส่งยาด้วย

ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นสำคัญสำหรับการประกันภัยสุขภาพ

 1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 4. สำหรับความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ผ่านทางโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) : ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับค่ากายภาพบำบัด ค่ากิจกรรมบำบัดผู้ป่วยนอก รวมทั้งค่าธรรมเนียมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ที่เกี่ยวข้องกับการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดทุกชนิด
  และไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกอันเนื่องมาจากอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวชหรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล”
 5. สำหรับความคุ้มครองค่าปรึกษาจิตแพทย์และค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผ่านทางระบบโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ผ่านทางโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ข้อยกเว้นสำคัญสำหรับการประกันภัยโรคร้ายแรง

 1. การตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงภายในระยะที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. โรคติดต่อไวรัส HIV โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) กลุ่มอาการเอดส์สัมพันธ์ (ARC) หรือโรคติดเชื้อแทรกซ้อน (Secondary Infection) และ/หรือ มะเร็งบางชนิดที่พบเมื่อเกิดอาการของ HIV AIDS หรือ ARC

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันสุขภาพ New Super Save
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น11฿ต่อวัน
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
จ่ายเบี้ยสุดคุ้ม เพียงใช้ร่วมกับสวัสดิการที่คุณมีอยู่
เคลมได้เต็มวงเงิน 100% สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ตามทุนประกันและเงื่อนไข)
ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร VIP Care Card
ประกันโรคร้าย CI 6 Fix
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น11฿ต่อวัน
 • คุ้มครองสูงสุด2,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
ชดเชยรายได้รายวันสูงสุด 4,000 บาท**
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 100,000 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ