ประกันสุขภาพกลุ่มธุรกิจ SME 2

Start16฿per day
คุ้มครองสูงสุด100,000฿

Product Hilight

จ่ายเบี้ยเพียงวันละ 16 บาท/พนักงาน 1 คน
สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ครอบคลุมทั้ง IPD และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

Coverage Plan

Other Products

ประกันอุบัติเหตุ iSmart Choice
  • Start5฿per day
  • Maximum Coverage4,000,000฿
Special Coverage
คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท
ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ สูงสุด 1,000,000 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ประกันสุขภาพ Pro Health
  • Start12,522฿per year
  • Maximum Coverage4,000,000฿
Special Coverage
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย
ค่าห้องสูงสุดวันละ 20,000 บาท