แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม
        ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาทาง คลิก  
@FalconCS

                      แบบฟอร์มการแจ้งเคลมอุบัติเหตุรถยนต์  

                      แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

                      แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันทันตกรรม

                      แบบฟอร์มแจ้งความเสียหายต่อจักรยาน

                      แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

                      แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันสัตว์เลี้ยง