ประกันภัยโดรน

เบี้ยประกันเริ่มต้น860฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿

จุดเด่น

คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ประกันโดรนคุ้มครองกรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท
บริการรับขึ้นทะเบียนโดรน

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. น้ำหนักของอากาศยานไร้คนขับที่ขอเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 2. อาณาเขตที่คุ้มครอง: ภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล “ผู้ใช้งานหรือผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานจะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งตกลงทำงานให้ผู้เอาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ใช้งานหรือปล่อยอากาศยานจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางอากาศ หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางอากาศที่ได้ยื่นเรื่องขอไปแล้ว

ข้อยกเว้น

 1. ความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย สงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน
 2. ความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งเกิดจากการสืบเนื่องจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 3. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันภัยโดรน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น860฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท
บริการรับขึ้นทะเบียนโดรน
ประกันแฮปปี้ 4 ขา
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น2,800฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด30,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ
ประกันภัยจักรยาน iBike
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น390฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกัน
ความคุ้มครองพิเศษ
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี
เลือกคุ้มครองได้ทั้งจักรยาน และคนปั่น
ครอบคลุมทั้งค่ารักษาและชดเชยรายได้