ประกันแฮปปี้ 4 ขา

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว

เบี้ยประกันเริ่มต้น2,800฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุด30,000฿

จุดเด่น

คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ครอบคลุมค่ารักษา เห็บ หมัด และโรคผิวหนัง
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สุนัข หรือ แมว ต้องไม่เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้า มีอายุ 3 เดือน – 7 ปี
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 3. มีเอกสารการฉีดวัคซีน
  • สำหรับสุนัข (ไข้หัดสุนัข, หวัดและหลอดลมอักเสบ, เลปโตสโปโรซีส หรือโรคฉี่หนู่, ลำไส้อักเสบ และตับอักเสบ)
  • สำหรับแมว (ไข้หัดแมว, ไข้หวัดแมว และพิษสุนัขบ้า

ข้อยกเว้น

 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ
 2. การเสียชีวิตหรือรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ระยะเวลารอคอย 60 วัน)
 3. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition) ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคกรรมพันธ์ โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
 4. การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดสารอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. สามารถซื้อกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันภัยโดรน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น860฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท
บริการรับขึ้นทะเบียนโดรน
ประกันภัยจักรยาน iBike
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น390฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกัน
ความคุ้มครองพิเศษ
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี
เลือกคุ้มครองได้ทั้งจักรยาน และคนปั่น
ครอบคลุมทั้งค่ารักษาและชดเชยรายได้
ประกันแฮปปี้ 4 ขา
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น2,800฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด30,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ