ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหมายความถึงการประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฏหมายเพื่อความคุ้มครองความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายบุคคลของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติ”คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ( พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติฯขึ้นใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองดังนี้

เบี้ยประกันเริ่มต้น600฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุด504,000฿


แผนความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
  • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
  • จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันรถยนต์ชั้น 3
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น2,000฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุดคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น5,800฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษ
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น600฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุด504,000฿