ประกันรถยนต์ชั้น 1 iMotor Super Deal

Start7,999฿per year
คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย

Product Hilight

ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน
อุ่นใจด้วยศูนย์บริการและอู่ในเครือกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
บริการ Fast Track Claim จ่ายเคลมทันใจภายใน 7 วันทำการ
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง
ฟรี! ประกันแพ้วัคซีน COVID-19

Coverage Plan

Conditions

 1. สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) รถยนต์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยรถสปอร์ต รถดัดแปลง รถตกแต่งพิเศษ และรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 3. เงินชดเชยค่าเดินทางจากการเข้าอู่หรือซ่อมครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมครั้งเดียว เพื่อการซ่อมแซมความเสียหายจากอุบัติเหตุหลายครั้ง หรือการเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมหลายครั้ง เพื่อซ่อมแซมความเสียหาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว

Exclusions

 1. ภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจราจล การนัดหยุดงาน
 2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
 3. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 4. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 5. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย

Remarks

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

Other Products

ประกันรถยนต์ชั้น 2+
 • Start5,800฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกันภัย
Special Coverage
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
ประกันรถยนต์ชั้น 3+
 • Start5,000฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกันภัย