Drone Insurance

Start860฿per year
คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿


Coverage Plan

Other Products

Drone Insurance
  • Start860฿per year
  • Maximum Coverage1,000,000฿
ประกันภัยจักรยาน iBike
  • Start390฿per year
  • Maximum Coverageตามทุนประกัน
Special Coverage
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี
เลือกคุ้มครองได้ทั้งจักรยาน และคนปั่น
ครอบคลุมทั้งค่ารักษาและชดเชยรายได้
แฮปปี้ 4 ขา
  • Start2,800฿per year
  • Maximum Coverage30,000฿