ประกันรถยนต์ชั้น 3+

เบี้ยประกันเริ่มต้น5,000฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย


แผนความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • หากกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ร่วมรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง (Deductible) และหรือเป็นไปตามโครงสร้างเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าเลือก
  • ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หมายถึงเฉพาะ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์  โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น600฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุด504,000฿
ประกันรถยนต์ชั้น 1 iMotor Super Deal
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น7,999฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษ
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
รับเงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
ประกันรถยนต์ชั้น 3
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น2,000฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุดคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี