ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม ในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้เอาประกันภัยประสบกับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามแผนประกันภัย


ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันสุขภาพ Pro Health
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น12,522฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุด4,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
ประกันสุขภาพแหมาจ่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย
ค่าห้องสูงสุดวันละ 20,000 บาท
ประกันสุขภาพ iPride
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น13,000฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
ตรวจพบโรคร้ายแรง รับความคุ้มครอง 2 เท่า
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ