ทราบข่าวสมัครจาก

Where did you hear our Vacancy

บาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Information

รองรับไฟล์ jpg, png, gif, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 64 MB.

ปี


ที่อยู่ปัจจุบัน


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ประวัติครอบครัว

Family History


จำนวนพี่น้องร่วมบิดา-มารดา


สถานภาพการสมรส


ภูมิหลังและประสบการณ์

Background and Experience


ประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน


การอบรมในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

TRAINING / WORKSHOP / SEMINAR ATTENDED

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

FOREIGN LANGUAGE ABILITY


ทักษะ หรือ กิจกรรมอื่นๆ

Skill and Interested activity

คำต่อนาที

คำต่อนาที


ยานพาหนะ

บุคคลอ้างอิงได้ซึ่งไม่ใช่ญาติ


ข้อมูลทั่วไป

General Information

ท่านเคยถูกจับ ควบคุม กักขังไว้สำหรับการสอบสวนหรือต้องคดีอาญามาก่อนหรือไม่


ท่านเคยป่วยหนัก ผ่าตัด หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่


ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่


ท่านเคยทำงานที่บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือไม่


ท่านอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่


ความยินยอมของผู้สมัคร Consent